lambert
Thưa các chuyên gia, đây là một thần dược của Hàn Quốc, xét về thiết kế thì nó khá cổ, nhưng gần như mới. Nhìn vào cái bảng với những chữ tượng hình, tôi thực sự không hiểu gì, nhưng tôi thấy rằng có năm loại bánh mì chính, có thêm số 6 và 7 gì đó. Nút có các chữ cái A, B, C thêm chữ cái này vào số chương trình. Tôi không biết đây là một chương trình riêng biệt hay một kiểu chiên vỏ bánh trong một chương trình. Nút bắt đầu và hủy bỏ là tự giải thích. Các câu hỏi sau phát sinh:
1. Loại máy làm bánh mì này trông như thế nào?
2. Những công thức nào có thể được sử dụng.
3. Mục đích của các mũi tên ít hơn dưới bảng điểm là gì

Cảm ơn bạn trước sự hợp tác của bạn

Máy làm bánh mì OHSUNG là như thế nào

Máy làm bánh mì OHSUNG là như thế nào
Cứu cứu cứu

Tất cả các công thức nấu ăn

© Mcooker: Bí quyết hay nhất.

Sơ đồ trang web

Chúng tôi khuyên bạn đọc:

Lựa chọn và vận hành máy làm bánh mì